Komunikacija i savjetovanje članova putem hrvatske društvene mreže
logo header blue white 6a9f989eaebe7bddb9b220d3b05909f0

Dugopolje: radionica LMH i IDIZ za savjete mladih

Urbana CLLD

U Dugopolju je u subotu 13. svibnja 2017. održana prva radionica za savjete mladih i udruge s područja Dalmacije koju su LMH i IDIZ organizirali u suradnji s LAG-om Zagora u sklopu projekta "Urbana primjena CLLD metodologije kao sredstvo za društveno uključivanje mladih". Projekt se provodi uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Na radionici je sudjelovalo 14 predstavnika savjeta mladih, udruga mladih i za mlade te dalmatinskih LAG-ova. Polaznici su se upoznali s osnovama CLLD metodologije kakva se provodi od 1991. godine u ruralnim i ribarskim područjima EU, te sa širenjem njezine primjene na gradska (urbana) naselja u tekućem programskom razdoblju 2014-20. Poseban naglasak je stavljen na planiranje i pripremu zajedničkih prijava prvih pilot-projekata urbane CLLD u RH. Međutim, kako RH nije jedna od zemalja EU koja se već u ovom programskom razdoblju opredijelila za primjenu urbane CLLD, polaznici su razmatrali mogućnosti prijava na slobodne natječaje u okviru programa ESF ili Interreg (posebno u suradnji s urbanim LAG-ovima iz drugih EU zemalja).

Postojeće LEADER-CLLD organizacije s područja Dalmacije (posebno LAG-ovi i FLAG-ovi u okolici Splita) pokazali su veliko zanimanje za suradnju i pružanje potpore pokretanju pilot-projekata prvih urbanih CLLD skupina u dalmatinskim gradskim naseljima.

I ova radionica je iskorištena za upoznavanje polaznika s programom URBACT III, koji je još jedan program EU koji potiče suradnju lokalnih vlasti i građana u razvoju urbanih naselja. Marko Ercegović iz Udruge gradova je predstavio mogućnosti koje se nude hrvatskim gradovima kroz uključivanje u programske mreže koje se upravo stvaraju na razini EU za provedbu programa URBACT III u tekućem programskom razdoblju. Radionica je iskorištena i za predstavljanje primjera dobre prakse - hrvatskih gradova koji već sada primjenjuju načela uključivanja građana u planiranje urbanog razvoja te koji bi mogli početi s pokretanjem prvih urbanih CLLD skupina. Tako je na ovoj radionici predstavljeno iskustvo Grada Šibenika koji je obilato iskoristio sredstva EU fondova za obnovu svoje kulturne baštine. Iskustvo Šibenika je predstavljeno kroz primjer rada Javne ustanove Tvrđava kulture, čiji su rad predstavili njezini mladi zaposlenici Marijana Kokić i Josip Pavić. Predstavljanje mladih šibenskih stručnjaka je po mnogima bio sam vrh ove radionice i potpuno je oduševilo sve prisutne.

LMH, IDIZ i sve zainteresirane organizacije čiji cu članovi već na ovoj radionici izrazili zanimanje za nastavak suradnje sada nastavljaju s pripremama za povezivanje s urbanim CLLD skupinama u drugim EU zemljama te pripremu prvih pilot-projekata urbane CLLD u RH.

Materijale s radionice možete preuzeti u nastavku:

Urbana CLLD
URBACT III
Tvrđava kulture - Šibenik

Prvi strukturni financijski instrument za razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj

Prvi strukturni financijski instrument za razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj

04 Listopad 2015
Referentni broj ugovora: VS/2014/0448 Izvor financiranja: Europska Komisija, Direktorat za zapošljavanje, socijalne poslove i inkluziju, Brisel Ukupna vrijednost projekta: 157.907,88…
Više...
Bruxelles: LMH na sastanku ELARD-a i LEADER pododbora ENRD-a

Bruxelles: LMH na sastanku ELARD-a i LEADER pododbora ENRD-a

20 Veljača 2019
Članovi ELARD-a, 30.siječnja 2019., u Bruxelles-u, održali su stastanak s predstavnicima Mreža LAG-ova iz 16 zemalja članica. LEADER mrežu Hrvatske,…
Više...
LMH izradila prvi Katalog odobrenih LAG-ova Republike Hrvatske

LMH izradila prvi Katalog odobrenih LAG-ova Republike Hrvatske

20 Veljača 2019
Krajem 2018. godine, LEADER mreža Hrvatske, u suradnji s LAG-ovima Republike Hrvatske, izradila je prvi Katalog LAG-ova odobrenih za provedbu…
Više...
Suradnja LMH s Europskim evaluacijskim deskom za potporu ruralnom razvoju u 2018. godini

Suradnja LMH s Europskim evaluacijskim deskom za potporu ruralnom razvoju u 2018. godini

20 Veljača 2019
Tijekom 2018-te LmH je nastavila aktivnu suradnju s European Evaluation Helpdesk for Rural Development te sudjelovala na ukupno 3 konzultacijske…
Više...
Bruxelles: LMH sudjelovala na godišnjoj Skupštini ELARD-a

Bruxelles: LMH sudjelovala na godišnjoj Skupštini ELARD-a

20 Veljača 2019
Predstavnice LMH, Anđela Cvjetković iz LAG-a Terra liburna i Marija Kuljarić iz LAG-a Mareta, 10. prosinca 2018. sudjelovale su u…
Više...
LMH - Sekcija za implementaciju LEADER/CLLD-a u okviru OPPR započela intenzivne edukacije Lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu

LMH - Sekcija za implementaciju LEADER/CLLD-a u okviru OPPR započela intenzivne edukacije Lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu

20 Veljača 2019
Četvrta radionica LEADER mreže Hrvatske u 2018. godini održana je u Matuljima, u suradnji s FLAG-om Vela vrata i LAG-om…
Više...