Komunikacija i savjetovanje članova putem hrvatske društvene mreže
logo header blue white 6a9f989eaebe7bddb9b220d3b05909f0

LMH - Sekcija za implementaciju LEADER/CLLD-a u okviru OPPR započela intenzivne edukacije Lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu

Četvrta radionica LEADER mreže Hrvatske u 2018. godini održana je u Matuljima, u suradnji s FLAG-om Vela vrata i LAG-om Terra liburna, od 30. studenog do 01. prosinca, pod nazivom: „Struktura i rad FLAG-ova u postupcima pripreme i provedbe FLAG Natječaja za implementaciju Lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (LRSR), u okviru provedbe LEADER – CLLD-a (Mjere III), OPPR“
To je, ujedno, bila i prva radionica LmH Sekcije za implementaciju LEADER/CLLD-a u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH. Radionici je prisustvovalo 15 sudionika od kojih je 13 bilo iz 11 odobrenih FLAG-ova Republike Hrvatske. Cilj radionice je bio pokretanje provedbe LEADER/CLLD-a u okviru Mjere III.2/III.3 OPPR i upoznavanje s prilagodbom provedbenom okviru na EU i nacionalnoj razini.

Prvi dan radionice bio je posvećen regulatornom okviru za rad FLAG-ova i prilagodba primjeni Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR), postupcima javne nabave te uspostavi uredskog poslovanja. Nakon uvodnog dijela, Bojana Markotić Krstinić, glavni tajnik LmH, upoznala je sudionike s ulogom tijela FLAG-a u donošenju odluka, primjeni sustava nepristranosti i povjerljivosti, potrebom izrade novih Satuta te drugih općih i internih akata koji će im omogućiti pravilnu provedbu zadaća upravljanja implementacijom odobrenih LRSR.

Drugi dan radionice, koji je održala Ađela Cvjetković iz LAG-a Terra Liburna, bio je posvećen upoznavanju s obveznom strukturom LRSR sukaldno regulatornom okviru na EU razini te općoj i internoj regulativi za pripremu FLAG natječaja i ulozi tijela u donošenju odluka o odabiru projekata na FLAG razini te načinom objave i provedbe istog.

LMH R4 Agenda i PPT

Prvi strukturni financijski instrument za razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj

Prvi strukturni financijski instrument za razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj

04 Listopad 2015
Referentni broj ugovora: VS/2014/0448 Izvor financiranja: Europska Komisija, Direktorat za zapošljavanje, socijalne poslove i inkluziju, Brisel Ukupna vrijednost projekta: 157.907,88…
Više...
Skupštine LMH u 2019. godini

Skupštine LMH u 2019. godini

30 Kolovoz 2019
Izborna skupština LEADER mreže Hrvatske održana je 17. travnja 2019. godine u toplicama Sveti Martin, za vrijeme održavanja radionice pod…
Više...
Bruxelles: LMH na sastanku ELARD-a i LEADER pododbora ENRD-a

Bruxelles: LMH na sastanku ELARD-a i LEADER pododbora ENRD-a

20 Veljača 2019
Članovi ELARD-a, 30.siječnja 2019., u Bruxelles-u, održali su stastanak s predstavnicima Mreža LAG-ova iz 16 zemalja članica. LEADER mrežu Hrvatske,…
Više...
LMH izradila prvi Katalog odobrenih LAG-ova Republike Hrvatske

LMH izradila prvi Katalog odobrenih LAG-ova Republike Hrvatske

20 Veljača 2019
Krajem 2018. godine, LEADER mreža Hrvatske, u suradnji s LAG-ovima Republike Hrvatske, izradila je prvi Katalog LAG-ova odobrenih za provedbu…
Više...
Suradnja LMH s Europskim evaluacijskim deskom za potporu ruralnom razvoju u 2018. godini

Suradnja LMH s Europskim evaluacijskim deskom za potporu ruralnom razvoju u 2018. godini

20 Veljača 2019
Tijekom 2018-te LmH je nastavila aktivnu suradnju s European Evaluation Helpdesk for Rural Development te sudjelovala na ukupno 3 konzultacijske…
Više...
Bruxelles: LMH sudjelovala na godišnjoj Skupštini ELARD-a

Bruxelles: LMH sudjelovala na godišnjoj Skupštini ELARD-a

20 Veljača 2019
Predstavnice LMH, Anđela Cvjetković iz LAG-a Terra liburna i Marija Kuljarić iz LAG-a Mareta, 10. prosinca 2018. sudjelovale su u…
Više...