Komunikacija i savjetovanje članova putem hrvatske društvene mreže
logo header blue white 6a9f989eaebe7bddb9b220d3b05909f0

Predstavnice LMH, Anđela Cvjetković iz LAG-a Terra liburna i Marija Kuljarić iz LAG-a Mareta, 10. prosinca 2018. sudjelovale su u radu Skupštine ELARD-a koja se održala u Bruxelles-u. Na sjednici je predstavljen Akcijski i Financijski plan ELARD-a za 2019. godinu, a posebna je pažnja posvećena aktivnostima i projektima suradnje. Istaknuta je suradnja sa Gruzijskim udruženjem LAG-ova (GALAG-Georgian Association of Local Action Groups) koja je započela u srpnju 2018. godine s ciljem jačanja modela za ruralni razvoj u Gruziji, u okviru pretpristupnih fondova, a suradnja će se nastaviti od 14-16.12.2018. na radionici koju će organizirati ELARD, te suradnja sa Kinom koja će pilotno započeti u 2019. godini, a za koju je interes iskazalo 100 Kineskih provincija i direktnu potporu ponudio DG Agri. Na sjednici su sudjelovali predstavnici iz Češke, Hrvatske, Danske, Estonije, Njemačke, Grčke, Francuske, Mađarske, Nizozemske, Poljske, Portugala i Slovenije.

Prisutni su informirani o organiziranju sljedećeg Europskog Ruralnog Parlamenta i provedbi projekta ROAD (Rural Opinions Advocacy and development) u okviru tematskih grupa europskog ruralnog parlamenta 2018-2019. U nastavku su predstavljene planirane aktivnosti u zemljama članicama ELARD-a, te je tako predstavnica LMH najavila održavanje međunarodne konferencije u Hrvatskoj i Sloveniji „LEADER in SEE Countries-local voices to be heard“ u drugoj polovici studenog 2019. Potpredsjednica Kristiina Tammets je iskazala spremnost ELARD-a u suorganiziranju događanja članica, te ponudila stručnu pomoć u vidu osiguravanja Keynotes speakers i promociji. Konferencija će planira održati u suradnji nacionalne Mreže za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, LMH i LAG-a Terra liburna s jedne strane te nacionalne Mreže za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede Republike Slovenije, Društva za razvoj slovenskega podeželja i slovenskih LAG-ova s druge.

U posljednjem djelu sjednice predstavljene su inicijative zemalja članica i pripreme za programiranje Post 2020 razdoblje, te su izneseni brojni prijedlozi nastavno na zaključke sa konferencije LEADER RELOADED održane u Portugalu u rujnu. Predsjednica ELARD-a Maria Joao Botelho je informirala prisutne da je na sastanku održanom sa DG Agri istaknuto kako u okviru ENRD-ove teme „Smart and competative rural areas“ je posebna tema „Smart villages“ na kojoj će tematska radna skupina aktivno raditi do srpnja 2019. Predlaže se da nacionalni programi ruralnog razvoja interpretiraju koncept pametnih sela, međutim ELARD zagovara da se taj koncept implementira isključivo u okviru LEADER CLLD-a kako se ne bi smanjivala sredstva s kojima će raspolagati LAG-ovi i kako ne bi bilo potrebe osnivati dodatna tijela za upravljanjem ovim sredstvima, te u tom pitanju zatražena suradnja svih članica ELARD-a nadalje, kako bi se što uspješnije provodila Europska kohezijska politika ali i izbalansiralo najavljeno smanjenje sredstava u EFRD. U zaključku je ELARD predložio dodjeljivanje Europskih nagrada za LEADER projekte, manifestacije i aktivnosti o čemu će biti objavljen javni poziv. Sjednica je započela u 16 sati i trajala je do 20 sati.

ELARD - General Assembly 2018

Četvrta radionica LEADER mreže Hrvatske u 2018. godini održana je u Matuljima, u suradnji s FLAG-om Vela vrata i LAG-om Terra liburna, od 30. studenog do 01. prosinca, pod nazivom: „Struktura i rad FLAG-ova u postupcima pripreme i provedbe FLAG Natječaja za implementaciju Lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (LRSR), u okviru provedbe LEADER – CLLD-a (Mjere III), OPPR“
To je, ujedno, bila i prva radionica LmH Sekcije za implementaciju LEADER/CLLD-a u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH. Radionici je prisustvovalo 15 sudionika od kojih je 13 bilo iz 11 odobrenih FLAG-ova Republike Hrvatske. Cilj radionice je bio pokretanje provedbe LEADER/CLLD-a u okviru Mjere III.2/III.3 OPPR i upoznavanje s prilagodbom provedbenom okviru na EU i nacionalnoj razini.

Prvi dan radionice bio je posvećen regulatornom okviru za rad FLAG-ova i prilagodba primjeni Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR), postupcima javne nabave te uspostavi uredskog poslovanja. Nakon uvodnog dijela, Bojana Markotić Krstinić, glavni tajnik LmH, upoznala je sudionike s ulogom tijela FLAG-a u donošenju odluka, primjeni sustava nepristranosti i povjerljivosti, potrebom izrade novih Satuta te drugih općih i internih akata koji će im omogućiti pravilnu provedbu zadaća upravljanja implementacijom odobrenih LRSR.

Drugi dan radionice, koji je održala Ađela Cvjetković iz LAG-a Terra Liburna, bio je posvećen upoznavanju s obveznom strukturom LRSR sukaldno regulatornom okviru na EU razini te općoj i internoj regulativi za pripremu FLAG natječaja i ulozi tijela u donošenju odluka o odabiru projekata na FLAG razini te načinom objave i provedbe istog.

View the embedded image gallery online at:
http://lmh.hr/najnovije?start=3#sigProId91db6cd2c6

LMH R4 Agenda i PPT

U Zagrebu, 18.-19. listopada 2018., u Kongresnoj dvorani zagrebačkog Velesajma, održana je međunarodna konferencija o „Budućnosti zajedničke poljoprivredne politike“. Organizatori konferencije bili su Grad Zagreb, Europska komisija i Zagrebački velesajam, a suorganizator Ministarstvo poljoprivrede. Na konferenciji je izlagalo više od 20 domaćih i inozemnih stručnjaka panelista o temama značajnim za razvoj poljoprivredne politike i proizvodnje. Pozdravnu riječ održali su predstavnici Glavne uprave za poljoprivredu i ruralni razvoj Europske komisije (DG Agri), direktorica Josefine Loriz-Hoffmann i Michel Pielke, načelnik Odjela za Bugarsku, Hrvatsku, Poljsku, Sloveniju prezentirao je Prijedlog europske komisije za reformu zajedničke poljoprivredne politike. Nova zajednička poljoprivredna politika i dalje će imati za cilj fleksibilniju, održivu i konkurentnu poljoprivredu s većim naglaskom na okoliš i klimu te doprinos razvoju dinamičnih ruralnih područja. Zajednička poljoprivredna politika iskazuje veću ambiciju za zaštitu okoliša i klime, a u budućnosti će poticati povećana ulaganja u istraživanje i inovacije te donijeti poljoprivrednicima i ruralnim zajednicama korist od rezultata inovacija. Uvodno izlaganje i hrvatski pogled na poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju te provedbu programa ruralnog razvoja dao je Krešimir Ivančić, pomoćnik ministra za poljoprivredu iz Uprave za ruralni razvoj. Poseban dio konferencije bio je posvećen LEADER-CLLD-u odnosno provedbi Mjere 19 u Republici Hrvatskoj koji je je predstavio Milan Medić, predsjednik LEADER mreže Hrvatske i predstavnik LAG-a Vallis Colapis, pri čemu je istaknuo velik značaj LAG-ova i njihov potencijal te dosadašanje iskustvo u upravljanju različitim Europskim strukturnim i investicijskim fondovima sukladno potrebama lokalnih zajednica.

Drugog dana konferencije, LmH je održala poseban okrugli stol s razvojnim dionicima i općom javnosti posvećen ulozi LAG-ova i jačanju njihovih kapaciteta u narednom programskom razdoblju.

Važno je istaknuti kako su se predstavnici Europske komisije i DG Agri izuzetno pozitivno izrazili o navedenim izlaganjima te radu LAG-ova i LmH u RH.

View the embedded image gallery online at:
http://lmh.hr/najnovije?start=3#sigProIdb673327f4f

Prezentacija LmH i LAG-a Vallis Colapis na Konferenciji

Prvi strukturni financijski instrument za razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj

Prvi strukturni financijski instrument za razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj

04 Listopad 2015
Referentni broj ugovora: VS/2014/0448 Izvor financiranja: Europska Komisija, Direktorat za zapošljavanje, socijalne poslove i inkluziju, Brisel Ukupna vrijednost projekta: 157.907,88…
Više...
Bruxelles: LMH na sastanku ELARD-a i LEADER pododbora ENRD-a

Bruxelles: LMH na sastanku ELARD-a i LEADER pododbora ENRD-a

20 Veljača 2019
Članovi ELARD-a, 30.siječnja 2019., u Bruxelles-u, održali su stastanak s predstavnicima Mreža LAG-ova iz 16 zemalja članica. LEADER mrežu Hrvatske,…
Više...
LMH izradila prvi Katalog odobrenih LAG-ova Republike Hrvatske

LMH izradila prvi Katalog odobrenih LAG-ova Republike Hrvatske

20 Veljača 2019
Krajem 2018. godine, LEADER mreža Hrvatske, u suradnji s LAG-ovima Republike Hrvatske, izradila je prvi Katalog LAG-ova odobrenih za provedbu…
Više...
Suradnja LMH s Europskim evaluacijskim deskom za potporu ruralnom razvoju u 2018. godini

Suradnja LMH s Europskim evaluacijskim deskom za potporu ruralnom razvoju u 2018. godini

20 Veljača 2019
Tijekom 2018-te LmH je nastavila aktivnu suradnju s European Evaluation Helpdesk for Rural Development te sudjelovala na ukupno 3 konzultacijske…
Više...
Bruxelles: LMH sudjelovala na godišnjoj Skupštini ELARD-a

Bruxelles: LMH sudjelovala na godišnjoj Skupštini ELARD-a

20 Veljača 2019
Predstavnice LMH, Anđela Cvjetković iz LAG-a Terra liburna i Marija Kuljarić iz LAG-a Mareta, 10. prosinca 2018. sudjelovale su u…
Više...
LMH - Sekcija za implementaciju LEADER/CLLD-a u okviru OPPR započela intenzivne edukacije Lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu

LMH - Sekcija za implementaciju LEADER/CLLD-a u okviru OPPR započela intenzivne edukacije Lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu

20 Veljača 2019
Četvrta radionica LEADER mreže Hrvatske u 2018. godini održana je u Matuljima, u suradnji s FLAG-om Vela vrata i LAG-om…
Više...