Komunikacija i savjetovanje članova putem hrvatske društvene mreže
logo header blue white 6a9f989eaebe7bddb9b220d3b05909f0

Tijekom 2018-te LmH je nastavila aktivnu suradnju s European Evaluation Helpdesk for Rural Development te sudjelovala na ukupno 3 konzultacijske radionice.

Prva i najznačajnija za Lokalne akcijske grupe u RH te samu LmH, bila je posvećena provedbi LEADER/CLLD-a na EU razini „Showing the added value of LEADER/CLLD through evaluation“ (Helsinky, Finska, 16.-19.05.2018.) gdje je glavni tajnik  LmH, Bojana Markotić Krstinić, imala posebno izlaganje vezano za provedbu evaluacije u RH te

Predstavnice LMH, Anđela Cvjetković iz LAG-a Terra liburna i Marija Kuljarić iz LAG-a Mareta, 10. prosinca 2018. sudjelovale su u radu Skupštine ELARD-a koja se održala u Bruxelles-u. Na sjednici je predstavljen Akcijski i Financijski plan ELARD-a za 2019. godinu, a posebna je pažnja posvećena aktivnostima i projektima suradnje. Istaknuta je suradnja sa Gruzijskim udruženjem LAG-ova (GALAG-Georgian Association of Local Action Groups) koja je započela u srpnju 2018. godine s ciljem jačanja

Četvrta radionica LEADER mreže Hrvatske u 2018. godini održana je u Matuljima, u suradnji s FLAG-om Vela vrata i LAG-om Terra liburna, od 30. studenog do 01. prosinca, pod nazivom: „Struktura i rad FLAG-ova u postupcima pripreme i provedbe FLAG Natječaja za implementaciju Lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (LRSR), u okviru provedbe LEADER – CLLD-a (Mjere III), OPPR“
To je, ujedno, bila i prva radionica LmH Sekcije za implementaciju LEADER/CLLD-a u okviru Operativnog programa za pomorstvo

Prvi strukturni financijski instrument za razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj

Prvi strukturni financijski instrument za razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj

04 Listopad 2015
Referentni broj ugovora: VS/2014/0448 Izvor financiranja: Europska Komisija, Direktorat za zapošljavanje, socijalne poslove i inkluziju, Brisel Ukupna vrijednost projekta: 157.907,88…
Više...
Skupštine LMH u 2019. godini

Skupštine LMH u 2019. godini

30 Kolovoz 2019
Izborna skupština LEADER mreže Hrvatske održana je 17. travnja 2019. godine u toplicama Sveti Martin, za vrijeme održavanja radionice pod…
Više...
Bruxelles: LMH na sastanku ELARD-a i LEADER pododbora ENRD-a

Bruxelles: LMH na sastanku ELARD-a i LEADER pododbora ENRD-a

20 Veljača 2019
Članovi ELARD-a, 30.siječnja 2019., u Bruxelles-u, održali su stastanak s predstavnicima Mreža LAG-ova iz 16 zemalja članica. LEADER mrežu Hrvatske,…
Više...
LMH izradila prvi Katalog odobrenih LAG-ova Republike Hrvatske

LMH izradila prvi Katalog odobrenih LAG-ova Republike Hrvatske

20 Veljača 2019
Krajem 2018. godine, LEADER mreža Hrvatske, u suradnji s LAG-ovima Republike Hrvatske, izradila je prvi Katalog LAG-ova odobrenih za provedbu…
Više...
Suradnja LMH s Europskim evaluacijskim deskom za potporu ruralnom razvoju u 2018. godini

Suradnja LMH s Europskim evaluacijskim deskom za potporu ruralnom razvoju u 2018. godini

20 Veljača 2019
Tijekom 2018-te LmH je nastavila aktivnu suradnju s European Evaluation Helpdesk for Rural Development te sudjelovala na ukupno 3 konzultacijske…
Više...
Bruxelles: LMH sudjelovala na godišnjoj Skupštini ELARD-a

Bruxelles: LMH sudjelovala na godišnjoj Skupštini ELARD-a

20 Veljača 2019
Predstavnice LMH, Anđela Cvjetković iz LAG-a Terra liburna i Marija Kuljarić iz LAG-a Mareta, 10. prosinca 2018. sudjelovale su u…
Više...