LEADER MREŽA HRVATSKE

je nacionalna nevladina asocijacija (udruženje) Lokalnih akcijskih grupa/skupina i potpornih organizacija/institucija isključivo iz javnog i civilnog sektora.

NAJNOVIJE

iz LEADER mreže Hrvatske

DT photo 1

Prva nacionalna radionica LmH u 2024. godini održana je u Karlovcu, 15.-16. veljače 2024. Radionica je provedena u suradnji sa Udrugom za društveni razvoj i neformalno obrazovanje (DrONe), uz potporu ...

U okviru ESF projekta Umrežavanjem do novih kompetencija (poziv: „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“) koji su proveli LAG Vallis Colapis (nositelj) te LEADER mreža Hrvatske i Udruga za djecu s teškoćama u razvoju "Zvončići" iz Karlovca, pokrenuta je nova online platforma za podršku nevladinim organizacijama koju ćemo koristiti za razmjenu

...

INSPIRA 2

U Mošćeničkoj Dragi se, od 24.-26. svibnja 2023. godine, održala konferencija INSPIRA LEADER 2,u organizaciji LEADER mreže Hrvatske,...

Arhiva vijesti

LEADER mrežu Hrvatske u 2024. godini čini 44 LAG-a, 8 FLAG-ova te 10 uglednih nacionalnih znanstveno-stručnih institucija i organizacija za potporu integriranom lokalnom razvoju.

O NAMA

Svi detalji o LEADER mreži Hrvatske

LEADER program

...je inicijativa Europske unije za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutih na lokalnoj razini u svrhu revitalizacij ruralnih područja i stvaranja novih radnih mjesta Više...

LEADER pristup

...oslanja se na izradu i provedbu Lokalnih razvojnih strategija (LRS) koje omogućuju integralnu provedbu gospodarske i socijalne kohezije a provode ih Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi). Više...

LEADER mreža Hrvatske

...je nacionalna nevladina asocijacija (udruženje) LAG-ova i potpornih organizacija/institucija isključivo iz javnog i civilnog sektora. Više...
LEADER mreža Hrvatske u razdoblju 2016. - 2018. te 2021. - 2023. godine, korisnica je institucionalne podrške udrugama Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u programskom području Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruge.