Platforma za Dobru ekonomiju

Dobra ekonomija
Novi projekt u kojem sudjeluje LEADER mreža Hrvatske pod nazivom Platforma za dobru ekonomiju (PDE) je počeo s provođenjem 15.studenog 2015. i trajat će do 31. listopada 2016. (s mogućnošću produženja na još 2 godine). Projekt financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u sklopu programa Razvijna suradnja kroz platforme organizacija civilnog društva u okviru Tematskog fonda "Demokratizacija i razvoj civilnog društva 2.0" s ukupnim iznosom od 450.000 kn godišnje, a vodi udruga ZMAG (Zelena mreža aktivističkih organizacija) te još 13 organizacija civilnog društva i/ili društvenih poduzeća koje su prepoznale potrebu za snažnijim integriranjem i koordinacijom zajedničke suradnje u području promicanja načela i praksi dobre ekonomije, društvenog poduzetništva, društvenih inovacija i održivog razvoja.

U radu Platforme za dobru ekonomju sudjeluju slijedeće organizacije:

ACT grupa
Alfa Albona udruga mladih
BRID (Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju)
CEDRA HR (Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj)
CEDRA Split
HIMRA (Hrvatska info-mreža ruralnih animatora)
LEADER mreža Hrvatske
RIS (Regionalni industrijski sindikat)
Socijalna zadruga START
Udruga gradova u RH
Zadruga za dobru ekonomiju
ZEF (Zadruga za etično financiranje)
ZEZ (Zelena enegretska zadruga)
ZMAG (Zelena mreža aktivističkih grupa)

Platforma je stvorena sa željom da obuhvati problem nedovoljno vidljivog i osvještenog potencijala dobre ekonomije – ekonomije koja se ne vodi isključivo gomilanjem profita, te za cilj ima rad na stvaranju i brušenju vizije upravo takve ekonomije koja može djelovati kroz korištenje zajedničkih ili javnih resursa zadovoljavajući pritom potrebe lokalne zajednice i društva u cjelini. Platforma za dobru ekonomiju će s jedne strane raditi na nacionalnoj razini kroz promociju i zagovaranje dobre i solidarne ekonomije, a na lokalnoj će razini svojim članicama pružati praktičnu pomoć u primjeni modela dobre ekonomije kako bi osnaživala održivost samih lokalnih zajednica. Prostor između te dvije razine PDE će ispuniti umrežavanjem i zajedničkim djelovanjem na terenu. Kroz model dobre ekonomije platforma će djelovati kao krovna organizacija unutar koje se mogu naći brojni ekonomski i poduzetnički modeli koji prihvaćaju odgovornost prema prostoru i ljudima pored kojih djeluju, održiv odnos prema resursima i okolišu te pravedno i solidarno ponašanje prema ljudima, posebno prema osobama i društvenim skupinama u nepovoljnom položaju.

Što je to Dobra ekonomija?

Za razliku od danas prevladavajuće, slobodnotržišne ekonomije, dobra ekonomija je ona koja podupire kvalitetu života u cijeloj zajednici i zasniva se na načelima brige za ljude, brige za okoliš i za pravednu raspodjelu te podržava solidarnost i održivost sustava. Dobra ekonomija poštuje lokalne specifičnosti i društveni kontekst te nudi mnogo modela i mogućnosti dobre ekonomije, pa podržava, uz ostale, modele društvenog poduzetništva, etičkih fondova i banaka, zajedničkog rada i solidarnosti, očuvanja općeg dobra i resursa, trgovinskih sustava lokalne razmjene (LETS – Local Exchange Trading System), regionalnih valuta te novca bez kamata i duga. Kroz modele dobre ekonomije, ekonomiju i njene vrijednosti, kao i njen glavni alat – novac – težimo pohraniti u sustave koji poštuju ljude i prirodu.

Možemo biti sigurni da naša društva neće biti više demokratska ako prvo ne demokratiziramo ekonomiju (Hart, Laville i Cattani, 2013.). Za to nam neće biti dovoljno samo zamisliti ili „izteoretizirati“ takvu ekonomiju ili društvo – potrebni su nam praktični modeli i istraživanja u realnosti brojnih nositelja društvene ekonomije. Prakticiranjem dobre ekonomije mičemo se od pukog nadanja i iščekivanja neočekivanog, već preuzimamo odgovornost i vlastiti život
 u svoje ruke, život naše lokalne zajednice i cijelog društva, te našeg planeta i budućih generacija. Mi smo time ulagači u to najljepše skladište ikada.

Preuzeto iz Dražen Šimleša, Dobra ekonomija u dobrim primjerima (2014.) i Zeleni alati: dobra ekonomija (2016.)

Organizacije okupljene u PDE djeluju u slijedećim pravcima:

1) Društveno-poduzetnički mozaik:

Cilj društveno-poduzetničkog mozaika je pomoći društvenim poduzetnicima u unapređenju kapaciteta za održivo poslovanje, razvoj i promociju proizvoda i usluga te informirati javnost o dobrobitima društvenog poduzetništva za društvo i okoliš. Ciljne skupine su društveni poduzetnici i zaposlenici društvenih poduzeća, mladi nezaposleni, nezaposleni općenito i opća populacija.

Glavni naglasaka je na slijedećim aktivnostima:

 • Izgradnja kapaciteta društvenih poduzetnika i zaposlenika;
 • Promoviranje proizvoda i usluga društvenih poduzetnika na sajmovima te osmišljavanje novih društveno-poduzetničkih proizvoda/usluga;
 • Promocija društvenog poduzetništva putem provedbe informativno-edukativnog programa o društvenom poduzetništvu i promotivne kampanje putem medija.

2) Hrana:

Hrana je naša primarna potreba, nešto bez čega ne možemo. Istovremeno, hrana je od samih početaka ljudskog društva povezana s kulturom, međuljudskim odnosima, stilom života te čini srž životnog tkiva naše zajednice. Prehrambene navike najbolje ocrtavaju život modernog čovjeka i sustav vrijednosti društva. Kao takva, hrana je naravno i glavna meta manipulacije našim životima, jer ako je sami ne proizvodimo ovisni smo o onima koji to rade umjesto nas.

Platforma će u ovom tematskom području provoditi slijedeće aktivnosti:

 • Razvijati sustave suradnje proizvođača hrane (OPG-ova) kroz njihovo povezivanje i umrežavanje u proizvođačke zadruge
 • Osnovati stručnu službu koja će proizvođačima pomagati u planiranju poljoprivredne proizvodnje, načina financiranja kroz pristup sredstvima EU, razvojnih banaka i fondova te reklamiranju i plasiranju njihovih proizvoda
 • Provoditi programe animiranja stanovnika poljoprivrednih područja za uključivanje u procese proizvodnje zdrave organske hrane kao i uključivanje u rad platforme
 • Povezivati kupce zdrave hrane kroz osnivanje potrošačkih zadruga
 • Uspostavljati elemente distribucijske infrastrukture nužne za plasman ozbiljnekoličine prehrambenih proizvoda
 • U suradnji s jedinicama lokalne samouprave raditi na dostavi prehrambenih proizvoda do kupaca kroz otvaranje zadružnih dućana.

3) Energija:

Energija je, kao što dobro znamo, ono što nam omogućuje da obavljamo poslove, pogonimo strojeve, krećemo se, zabavljamo, komuniciramo. Ukratko – energija je pogon za udobnost života kakvog danas imamo. Razvoj je stvorio ovisnost o korištenju tehnologija koje trebaju energiju, a ta se ovisnost stalno povećava. Ljudsko društvo je povezanije i mobilnije, život je vjerojatno ugodniji, ali cijena koju za to plaćamo nije mala. Osim ovisnosti, korištenje ili bolje rečeno iskorištavanje svih mogućih resursa na zemlji, da bismo si osigurali udobnost, dovelo nas je na rub dviju katastrofa – klimatskih promjena i opasnosti od iscrpljivanja nafte. Zato je više nego ikad potrebno okrenuti se održivim i okolišno odgovornim izvorima energije.

U području energije, Platforma za dobru ekonomiju radit će na:

 • Razvijanju odgovarajućih jednostavnih tehnologija kao što su malevjetroelektrane, solarni kolektori, komposteri i digestori, visokoefikasne peći, male hidroelektrane i sl., koji bi se mogli koristiti na razini individualnih kućanstava, OPG-ova ili zadruga
 • Diseminiranju znanja o samogradnji vlastitih sustava grijanja, proizvodnji električne energije i sustava energetske učinkovitosti kroz posebno osmišljene radionice, stručnu podršku i davanje na korištenje alata potrebnih za izradu tih sustava.

4) Ponovna uporaba:

Ponovna uporaba (reuse) jedan je od neospornih temelja i primjera dobre ekonomije. Ponovnom uporabom direktno se doprinosi smanjenju emisije stakleničkih plinova produžujem života proizvoda, smanjujem količine otpada koji se odlaže na odlagališta te štednjom sirovina i prirodnih resursa. Ponovna uporaba podrazumijeva inovativnu obnovu i revitalizacija starih materijala i uređaja, kao i produžetak njihove korisnosti – proces bez kojeg bi ove vrijedne sirovine bile klasificirane kao dio glomaznog otpada. Konačno, u ponovnoj uporabi se, kao što pokazuju i domaći uspješni primjeri poput Humane Nove, može vidjeti i prilika za stvaranje društveno odgovornog poduzetništva, poticanje otvaranja lokalnih radnih mjesta i osnažnjivanje obrtničkih zanimanja.

Platforma za dobru ekonomiju će ovoj temi pristupiti na način da će:

 • Raditi na uspostavljanju društvenih poduzeća koja će zapošljavati marginalne društvene skupine u procesima prikupljanja, razvrstavanja, prerade, popravka, reciklaže i, naposljetku, ponovnog korištenja različitih vrsta otpada (plastika, tekstil, stari namještaj, kućanski aparati i sl.)
 • U suradnji s jedinicama lokalne samouprave, razvijati modele socijalne/zadružne trgovine u kojoj bi se građanima teškog imovinskog stanja povoljno prodavali reciklirani i popravljeni proizvodi kao i zdrava hrana.

5) Centar za dobre ideje:

Više je glava pametnije od jedne! Ova svima dobro poznata činjenica pozadina je ideje o stvaranju Centra za dobre ideje. Dobra ekonomija ne može se stvarati bez sudjelovanja svih građana u korištenju i razvijanju dobroekonomskih praksi. Danas, u doba sveopće mobilnosti i povezanosti putem raznih digitalnih tehnologija, idejama je više nego ikad lako putovati. Osim što mogu biti temelj pristupa novim rješenjima, mogućnostima za suradnju, optimiziranje zadatka i smanjenje troškova, razmjena i nadopunjavanje ideja ono je što može osigurati stvaranje novih, pozitivnih društvenih vrijednosti.

Platforma će u ovom tematskom području provoditi slijedeće aktivnosti:

 • Osnovati mreže savjetovališta (Centara za dobre ideje i dobru ekonomiju) gdje će građani imati priliku savjetovati samu platformu, predlagati primjere projekata dobre ekonomije te prijavljivati svoje ideje i inovacije vezane uz tehnička i organizacijska rješenja iz područja rada platforme
 • Evaluirati ponuđena rješenja i ideje te one korisne i perspektivne integrirati u ponudu platforme.

Sva informacije o radu Platforme za dobru ekonomiju možete pratiti i na - mrežnim stranicama projekta PDE

Društveni centar Ozalj

Društveni centar Ozalj

02 Travanj 2021
LEADER mreža Hrvatske (LMH) sudjeluje kao partner na projektu sufinanciranom od strane Europskog socijalnog fonda (Prostori sudjelovanja) te Ureda za…
Više...
Institucionalna podrška Nacionalne zaklade

Institucionalna podrška Nacionalne zaklade

22 Prosinac 2020
LEADER mreža Hrvatske (LmH) u razdoblju 2021. - 2023. godine koristi institucionalnu podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u…
Više...
Urbana primjena CLLD (Community Led Local Development) metodologije kao sredstvo za društveno uključivanje mladih

Urbana primjena CLLD (Community Led Local Development) metodologije kao sredstvo za društveno uključivanje mladih

15 Studeni 2016
Projektu „Urbana primjena CLLD (Community Led Local Development) metodologije kao sredstvo za društveno uključivanje mladih“ je u iznosu od 119.752,00…
Više...
Platforma za Dobru ekonomiju

Platforma za Dobru ekonomiju

10 Studeni 2015
Novi projekt u kojem sudjeluje LEADER mreža Hrvatske pod nazivom Platforma za dobru ekonomiju (PDE) je počeo s provođenjem 15.studenog…
Više...
Prvi strukturni financijski instrument za razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj

Prvi strukturni financijski instrument za razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj

04 Listopad 2015
Referentni broj ugovora: VS/2014/0448 Izvor financiranja: Europska Komisija, Direktorat za zapošljavanje, socijalne poslove i inkluziju, Brisel Ukupna vrijednost projekta: 157.907,88…
Više...
Skupštine LmH u 2022. godini

Skupštine LmH u 2022. godini

03 Kolovoz 2022
Redovna skupština LEADER mreže Hrvatske održana je 07. srpnja 2022. godine u Baranjskoj kući u Karancu, u okviru radionice na temu: Stanje provedbe Mjere…
Više...
LmH partner 5. međunarodnog kongresa ruralnog turizma, Cavtat, 2022.

LmH partner 5. međunarodnog kongresa ruralnog turizma, Cavtat, 2022.

07 Svibanj 2022
U svrhu jačanja vidljivosti i uloge LEADER - CLLD-a i lokalnih akcijkih grupa u Republici Hrvatskoj i na međunarodnoj razini,…
Više...
LmH radionice u 2022: Medulin, Cavtat, Kneževi vinogradi

LmH radionice u 2022: Medulin, Cavtat, Kneževi vinogradi

29 Ožujak 2022
Jačanje kapaciteta lokalnih akcijskih grupa u provedbi LEADER/CLLD-a, kao jedan od ključnih prioriteta LEADER mreže Hrvatske, nastavljen je novim radionicama…
Više...
Održana INSPIRA LEADER - konferencija i salon zelenih i digitalnih ideja, Opatija,21.-23.04.2022.

Održana INSPIRA LEADER - konferencija i salon zelenih i digitalnih ideja, Opatija,21.-23.04.2022.

16 Ožujak 2022
Od 21.-23. travnja 2022. u Zlatnoj dvorani Hotela Imperial u Opatiji, LEADER mreža Hrvatske, u suradnji s LAG-om “Terra liburna”, FLAG-om Vela…
Više...
Deklaracija solidarnosti za narod Ukrajine

Deklaracija solidarnosti za narod Ukrajine

06 Ožujak 2022
Mi, LEADER mreža Hrvatske i Hrvatska mreža za ruralni razvoj zajedno sa drugim pokretima ruralnog civilnog sektora u Europi, koji…
Više...