O nama

konf 119

 

Provedbom reforme Zajedničke poljoprivredne politike, 1991. godine, Europska unija počela je primjenu LEADER programa (Liaison Entre Actions de Dévelopment de l’Economie Rurale), kao krovnog sveobuhvatnog programa razvoja ruralnih područja. LEADER program je inicijativa Europske unije za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutih na lokalnoj razini u svrhu revitalizacij ruralnih područja i stvaranja novih radnih mjesta.

LEADER program odnosno pristup oslanja se na izradu i provedbu Lokalnih razvojnih strategija za razvoj ruralnih ili ribarstvenih područja (LRS/LRSR) koje omogućuju integralnu provedbu gospodarske i socijalne kohezije a provode ih Lokalne akcijske grupe ili skupine (LAG-ovi/FLAG-ovi) - partnerstva različitih interesnih skupina koja pružaju izravnu potporu lokalnim razvojnim dionicima i projektima nacionalnih razvojnih programa.

LEADER mreža Hrvatske je nacionalna nevladina asocijacija (udruženje) Lokalnih akcijskih grupa/skupina-ova i potpornih organizacija/institucija isključivo iz javnog i civilnog sektora za integralni lokalni razvoj koje djeluju na nacionalnoj razini te pružaju stručnu pomoć Lokalnim akcijskim grupama/skupinama i njihovim multi-sektorskim razvojnim dionicima.

Osnovana je na inicijativu 20 Lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova) u ruralnom razvoju te 7 institucija i ogranizacija nacionalne razine djelovanja, u Karlovcu, 12. travnja 2012. godine.

 

LEADER mrežu Hrvatske, od srpnja 2022., čini 63 člana od kojih je 53 Lokalne akcijske grupe/skupine (LAG-ovi i FLAG-ovi) te 10 uglednih nacionalnih znanstveno-stručnih institucija i organizacija. 52 Lokalne acijske grupa/skupine odobrene su za provedbu LEADER/CLLD-a u okviru Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. (2022.) te Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo za Republiku Hrvatsku za razdoblje 2014.-2020. (76% svih odobrenih Lokalnih akcijskih grupa/skupina u Republici Hrvatskoj). 

 

LMH radionice u 2023. godini: Zagreb

LMH radionice u 2023. godini: Zagreb

01 Veljača 2023
LEADER mreža Hrvatske od siječnja 2023. godine nastavlja sa jačanjem kapaciteta lokalnih akcijskih grupa kao jednim od svojih ključnih stateških…
Više...
Suradnja LmH i FAMENET-a u 2022. godini

Suradnja LmH i FAMENET-a u 2022. godini

04 Prosinac 2022
U 2022. godini LmH, kao Geoekspert (GE) FAMENET-a za Hrvatsku, intenzivno je surađivala sa FAMENET-ovim odjelom za stručnu potporu u implementaciji Europskog…
Više...
Deklaracija iz Lednica - Zajedno za pametnu ruralnu Europu

Deklaracija iz Lednica - Zajedno za pametnu ruralnu Europu

02 Prosinac 2022
Na skupu održanom u Lednicama u Češkoj, pod nazivom: „Lokalni razvoj vođen zajednicom i pametna sela kao inovativni alati za učinkovit…
Više...
Skupštine LmH u 2022. godini

Skupštine LmH u 2022. godini

03 Kolovoz 2022
Prva redovna skupština LEADER mreže Hrvatske održana je 07. srpnja 2022. godine u Baranjskoj kući u Karancu, u okviru radionice na temu: Stanje provedbe…
Više...
LmH partner 5. međunarodnog kongresa ruralnog turizma, Cavtat, 2022.

LmH partner 5. međunarodnog kongresa ruralnog turizma, Cavtat, 2022.

07 Svibanj 2022
U svrhu jačanja vidljivosti i uloge LEADER - CLLD-a i lokalnih akcijkih grupa u Republici Hrvatskoj i na međunarodnoj razini,…
Više...
Umrežavanjem do novih kompetencija

Umrežavanjem do novih kompetencija

03 Prosinac 2022
16. kolovoza 2022. započeo je novi ESF projekt u partnerstvu „Umrežavanjem do novih kompetencija“ (UP.04.2.1.11.0088). Projekt provodi LAG Vallis Colapis u…
Više...
Društveni centar Ozalj

Društveni centar Ozalj

02 Travanj 2021
LEADER mreža Hrvatske (LMH) sudjeluje kao partner na projektu sufinanciranom od strane Europskog socijalnog fonda (Prostori sudjelovanja) te Ureda za…
Više...
Institucionalna podrška Nacionalne zaklade

Institucionalna podrška Nacionalne zaklade

22 Prosinac 2020
LEADER mreža Hrvatske (LmH) u razdoblju 2021. - 2023. godine koristi institucionalnu podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u…
Više...
Urbana primjena CLLD (Community Led Local Development) metodologije kao sredstvo za društveno uključivanje mladih

Urbana primjena CLLD (Community Led Local Development) metodologije kao sredstvo za društveno uključivanje mladih

15 Studeni 2016
Projektu „Urbana primjena CLLD (Community Led Local Development) metodologije kao sredstvo za društveno uključivanje mladih“ je u iznosu od 119.752,00…
Više...
Platforma za Dobru ekonomiju

Platforma za Dobru ekonomiju

10 Studeni 2015
Novi projekt u kojem sudjeluje LEADER mreža Hrvatske pod nazivom Platforma za dobru ekonomiju (PDE) je počeo s provođenjem 15.studenog…
Više...