O nama

konf 119

 

Provedbom reforme Zajedničke poljoprivredne politike, 1991. godine, Europska unija počela je primjenu LEADER programa (Liaison Entre Actions de Dévelopment de l’Economie Rurale), kao krovnog sveobuhvatnog programa razvoja ruralnih područja. LEADER program je inicijativa Europske unije za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutih na lokalnoj razini u svrhu revitalizacij ruralnih područja i stvaranja novih radnih mjesta.

LEADER program odnosno pristup oslanja se na izradu i provedbu Lokalnih razvojnih strategija za razvoj ruralnih ili ribarstvenih područja (LRS/LRSR) koje omogućuju integralnu provedbu gospodarske i socijalne kohezije a provode ih Lokalne akcijske grupe ili skupine (LAG-ovi/FLAG-ovi) - partnerstva različitih interesnih skupina koja pružaju izravnu potporu lokalnim razvojnim dionicima i projektima nacionalnih razvojnih programa.

LEADER mreža Hrvatske je nacionalna nevladina asocijacija (udruženje) Lokalnih akcijskih grupa/skupina i potpornih organizacija/institucija isključivo iz javnog i civilnog sektora za integrirani teritorijalni razvoj koje djeluju na nacionalnoj razini te pružaju stručnu pomoć Lokalnim akcijskim grupama/skupinama i njihovim multi-sektorskim razvojnim dionicima.

Osnovana je na inicijativu 20 Lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova) te 7 institucija i ogranizacija nacionalne razine djelovanja, u Karlovcu, 12. travnja 2012. godine.

 

LEADER mrežu Hrvatske, od prosinca 2023., čini 62 člana od kojih je 52 Lokalne akcijske grupe/skupine (LAG-ovi i FLAG-ovi) te 10 uglednih nacionalnih znanstveno-stručnih institucija i organizacija. 52 Lokalne acijske grupa/skupine odobrene su za provedbu LEADER/CLLD-a u okviru SP ZPP RH 2023.-2027. te PRA RH 2021.-2027. 

 

LmH radionice u 2024. godini: Karlovac, Velika Kopanica

LmH radionice u 2024. godini: Karlovac, Velika Kopanica

12 Ožujak 2024
Prva nacionalna radionica LmH u 2024. godini održana je u Karlovcu, 15.-16. veljače 2024. Radionica je provedena u suradnji sa…
Više...
Pokrenuta LMH platforma za podršku

Pokrenuta LMH platforma za podršku

14 Rujan 2023
U okviru ESF projekta Umrežavanjem do novih kompetencija (poziv: „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“) koji su…
Više...
Održana konferencija INSPIRA LEADER 2

Održana konferencija INSPIRA LEADER 2

08 Svibanj 2023
U Mošćeničkoj Dragi se, od 24.-26. svibnja 2023. godine, održala konferencija INSPIRA LEADER 2, u organizaciji LEADER mreže Hrvatske, LAG-a "Terra…
Više...
Skupštine LmH u 2023. godini

Skupštine LmH u 2023. godini

06 Travanj 2023
Izborna skupština LEADER mreže Hrvatske održana je 29. ožujka 2023. godine u Korčuli u okviru radionice za LAG-ove pod nazivom:"Provedba LEADER…
Više...
LMH radionice u 2023. godini: Zagreb, Šibenik, Korčula, Mošćenička Draga, Bjelovar, Omiš, Tuheljske toplice

LMH radionice u 2023. godini: Zagreb, Šibenik, Korčula, Mošćenička Draga, Bjelovar, Omiš, Tuheljske toplice

01 Veljača 2023
LEADER mreža Hrvatske, od siječnja 2023. godine, intenzivno je nastavila sa jačanjem kapaciteta lokalnih akcijskih grupa kao jednim od svojih…
Više...
Interreg Euro-MED: Projekt LOGREENER

Interreg Euro-MED: Projekt LOGREENER

13 Ožujak 2024
Projekt LOGREENER (Composing Local Green Energy Transition) predstavlja inovativni pristup za lokalnu tranziciju prema zelenoj energiji. Projekt se provodi u okviru programa…
Više...
Zaklada Robert Bosch, projekt

Zaklada Robert Bosch, projekt "LEADER mreža Hrvatske"

13 Ožujak 2024
  LEADER mreža Hrvatske je 01. siječnja 2024. započela projekt prekogranične suradnje na području HR i BIH, financiran od Zaklade Robert Bosch pod nazivom: „LEADER mreža Hrvatske“.  Cilj…
Više...
Umrežavanjem do novih kompetencija

Umrežavanjem do novih kompetencija

03 Prosinac 2022
16. kolovoza 2022. započeo je novi ESF projekt u partnerstvu „Umrežavanjem do novih kompetencija“ (UP.04.2.1.11.0088). Projekt provodi LAG Vallis Colapis u…
Više...
Društveni centar Ozalj

Društveni centar Ozalj

02 Travanj 2021
LEADER mreža Hrvatske (LMH) sudjeluje kao partner na projektu sufinanciranom od strane Europskog socijalnog fonda (Prostori sudjelovanja) te Ureda za…
Više...
Institucionalna podrška Nacionalne zaklade

Institucionalna podrška Nacionalne zaklade

22 Prosinac 2020
LEADER mreža Hrvatske (LmH) u razdoblju 2021. - 2023. godine koristi institucionalnu podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u…
Više...