Publikacije

KATALOG LAG-ova
Odobrene Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) u Republici Hrvatskoj
LAGs Catalogue – Approved Local Action Groups (LAGs) in the Republic of Croatia

katalog lagova

  

LEADER mreža Hrvatske - Letak, 2019. / LEADER Network Croatia - Flayer, 2019.
PREGLED: https://issuu.com/lmh6/docs/leader_network_croatia_flayer_2019

letak

 

SEE LEADER 2013. - Brošura konferencije / SEE LEADER 2019. - Conference Brochure 

brosura

  

SEE LEADER 2019. - Knjiga sažetaka / SEE LEADER 2019. - Book of Abstracts 
PREGLED: https://issuu.com/home/published/see_ledaer_2019_book_of_abstracts 

book of abstracts

 

BROŠURA: JAČANJE LEADER-a I RURALNIH PODRUČJA. SAD!
Brošura ELARD-a o revitalizaciji ruralnih ekonomija i društva pomoću LEADER-a i Lokalnih akcijskih grupa, siječanj 2023.
 Brosura JACANJE LEADER A i RURALNIH PODRUČJA. SAD ELARD final 1 page 0001