Komunikacija i savjetovanje članova putem hrvatske društvene mreže
logo header blue white 6a9f989eaebe7bddb9b220d3b05909f0

LEADER MREŽA HRVATSKE

je nacionalna nevladina asocijacija (udruženje) LAG-ova i potpornih organizacija/institucija isključivo iz javnog i civilnog sektora.

NAJNOVIJE

iz LEADER mreže Hrvatske

Luka, Slatina i Jastrebarsko: LMH skupštine u 2018.

LEADER mreža Hrvatske (LmH) je u 2018. godini održala 3 sjednice svoje skupštine: - izbornu- izvanrednu- redovnu Izborna skupština LmH je Opširnije...

Luka, Dugi otok: počeo novi krug radionica LMH za LAG-ove u 2018. godini

LEADER mreža Hrvatske (LMH) je u suradnji s LAG-om Mareta od 9. do 11. svibnja 2018. godine u hotelu Luka, Opširnije...

Zagreb: LMH nastupila na konferenciji o društvenom poduzetništvu IMPACT 2018

Ulaganje u društveno korisne poduzetničke projekte - Konferencija Impact 2018; „Bringing It All Together“ U Zagrebu je 14. i 15. veljače Opširnije...

LIFE konferencija: Program LIFE - odgovor na okolišne i klimatske izazove (Zagreb 2.2. 2018.)

LMH je sudjelovala na konferenciji „Program LIFE – odgovor na okolišne i klimatske izazove“ koja je u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša Opširnije...

ENRD radionica: Uloga nacionalnih Mreža ruralnog razvoja u evaluaciji provedbe Programa ruralnog razvoja zemalja EU (Atena, Grčka 30.11. - 1.12. 2017.)

LEADER mreža Hrvatske sudjelovala na radionici „Uloga nacionalnih Mreža ruralnog razvoja u evaluaciji provedbe Programa ruralnog razvoja zemalja EU“, Atena Opširnije...
  • 1
  • 2
  • 3

LEADER mreža Hrvatske u 2018. godinu ulazi s članstvom od 32 LAG-a, 1 FLAG-om te 10 uglednih nacionalnih znanstvenih institucija i organizacija za ruralni razvoj.

O NAMA

Svi detalji o LEADER mreži Hrvatske

LEADER program

...je inicijativa Europske unije za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutih na lokalnoj razini u svrhu revitalizacij ruralnih područja i stvaranja novih radnih mjesta Više...

LEADER pristup

...oslanja se na izradu i provedbu Lokalnih razvojnih strategija (LRS) koje omogućuju integralnu provedbu gospodarske i socijalne kohezije a provode ih Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi). Više...

LEADER mreža Hrvatske

...je nacionalna nevladina asocijacija (udruženje) LAG-ova i potpornih organizacija/institucija isključivo iz javnog i civilnog sektora. Više...

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE RH

LEADER mreža Hrvatske u 2018. godinu ulazi s članstvom od 32 LAG-a, 1 FLAG-om te 10 uglednih nacionalnih znanstvenih institucija i organizacija za ruralni razvoj. 31 LAG-a iz članstva LEADER mreže Hrvatske odobreno je za provedbu Mjere 19 Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. (57% odobrenih LAG-ova u RH).

Pregled karte
LEADER mreža Hrvatske korisnica je institucionalne podrške udrugama Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u programskom području Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruge.