LEADER MREŽA HRVATSKE

je nacionalna nevladina asocijacija (udruženje) Lokalnih akcijskih grupa/skupina i potpornih organizacija/institucija isključivo iz javnog i civilnog sektora.

NAJNOVIJE

iz LEADER mreže Hrvatske

sabor procelje 1280 1

Tijekom 2021. LEADER mreža Hrvatske započela je intenzivnu suradnju sa Odborom za poljoprivredu Hrvatskog sabora u svrhu jačanja potpore razvoju ruralnih i depriviranih područja Republike Hrvatske, a

...

ELARD logo

03. veljače 2021. LmH je sudjelovala u redovnoj Skupštini ELARD-a održanoj on-line. Sjednica Skupštine bila je posvećena upoznavanju te najnovijim informacijama Europske Komisije vezanim uz programiranje ZPP-a i prateće EU regulative te LEADER-CLLD-a koje je predstavila Iwona Lisztwan iz ...

viber slika 2021 01 29 17 50 49

Nakon razornog potresa u prosincu 2020. koji je pogodio Karlovačku, Zagrebačku a posebno Sisačko-moslavačku županiju, LEADER mreža Hrvatske kao nacionalna mreža LAG-ova i FLAG-ova odmah je pokrenula intenzivne aktivnosti potpore lokalnom stanovništvu u ruralnim zajednicama a posebno obiteljskim poljoprivrednim

...
Arhiva vijesti

LEADER mrežu Hrvatske u 2020. godini čini 40 LAG-ova, 9 FLAG-ova te 10 uglednih nacionalnih znanstveno-stručnih institucija i organizacija za potporu integriranom lokalnom razvoju.

O NAMA

Svi detalji o LEADER mreži Hrvatske

LEADER program

...je inicijativa Europske unije za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutih na lokalnoj razini u svrhu revitalizacij ruralnih područja i stvaranja novih radnih mjesta Više...

LEADER pristup

...oslanja se na izradu i provedbu Lokalnih razvojnih strategija (LRS) koje omogućuju integralnu provedbu gospodarske i socijalne kohezije a provode ih Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi). Više...

LEADER mreža Hrvatske

...je nacionalna nevladina asocijacija (udruženje) LAG-ova i potpornih organizacija/institucija isključivo iz javnog i civilnog sektora. Više...
LEADER mreža Hrvatske u razdoblju 2016. - 2018. te 2021. - 2023. godine, korisnica je institucionalne podrške udrugama Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u programskom području Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruge.