Komunikacija i savjetovanje članova putem hrvatske društvene mreže
logo header blue white 6a9f989eaebe7bddb9b220d3b05909f0

LEADER MREŽA HRVATSKE

je nacionalna nevladina asocijacija (udruženje) Lokalnih akcijskih grupa/skupina i potpornih organizacija/institucija isključivo iz javnog i civilnog sektora.

NAJNOVIJE

iz LEADER mreže Hrvatske

Logo ELARD block

ELARD (Europsko udruženje LAG-ova) je objavio rezultate velikog istraživanja provedenog na razini Europske unije pod nazivom: "Which future do you want in rural areas?”/"Kakvu budućnost ruralnih područja želite?". Istraživanje je provedeno u suradnji sa...

header edg

LEADER mreža Hrvatske (LmH) sudjelovala je na 1. (osnivačkom) sastanku Tematske radne skupine za Europski zeleni plan (European Green Deal) i ruralna područja, održane on line, 28. rujna 2020. godine. Ciljevi prvog sastanka bili su: uvid u pregled politika/aktivnosti Europskog

...

laguna

U organizaciji LAG-a Una, 28.rujna 2020. u Hrvatskoj Dubici održan je stručni skup „Opstanak na Banovini“ posvećen dobivanju smjernica za smanjenje depopulacije te bolje održivo korištenje razvojnih potencijala razvoja Banovine. Sudionici stručnog skupa bili su brojni stručnjaci iz područja demografije, sociologije, etnologije, ekonomije,

...
Arhiva vijesti

LEADER mrežu Hrvatske u 2020. godini čini 40 LAG-ova, 9 FLAG-ova te 10 uglednih nacionalnih znanstveno-stručnih institucija i organizacija za potporu integriranom lokalnom razvoju.

O NAMA

Svi detalji o LEADER mreži Hrvatske

LEADER program

...je inicijativa Europske unije za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutih na lokalnoj razini u svrhu revitalizacij ruralnih područja i stvaranja novih radnih mjesta Više...

LEADER pristup

...oslanja se na izradu i provedbu Lokalnih razvojnih strategija (LRS) koje omogućuju integralnu provedbu gospodarske i socijalne kohezije a provode ih Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi). Više...

LEADER mreža Hrvatske

...je nacionalna nevladina asocijacija (udruženje) LAG-ova i potpornih organizacija/institucija isključivo iz javnog i civilnog sektora. Više...

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE RH

LEADER mreža Hrvatske u 2019. godinu ulazi s članstvom od 37 lokalnih akcijskih grupa od kojih je 35 LAG-ova i 2 FLAG-a LAG-a te 10 uglednih nacionalnih znanstvenih institucija i organizacija za ruralni razvoj. 36 lokalnih acijskih grupa odobreno je za provedbu LEADER/CLLD-a u okviru Programa ruralnog razvoja te Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo za Republiku Hrvatsku za razdoblje 2014.-2020. (53% svih odobrenih lokalnih akcijskih grupa u Republici Hrvatskoj).

Pregled karte
LEADER mreža Hrvatske korisnica je institucionalne podrške udrugama Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u programskom području Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruge.