Komunikacija i savjetovanje članova putem hrvatske društvene mreže
logo header blue white 6a9f989eaebe7bddb9b220d3b05909f0

LEADER MREŽA HRVATSKE

je nacionalna nevladina asocijacija (udruženje) Lokalnih akcijskih grupa/skupina i potpornih organizacija/institucija isključivo iz javnog i civilnog sektora.

NAJNOVIJE

iz LEADER mreže Hrvatske

75506323 online workshop text with hands and colorful illustrations

LEADER mreža Hrvatske, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, Nacionalom ruralnom mrežom,Upravom za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju te

...

farnet logo

Od 20.-21. listopada 2020. predstavnik LEADER mreže Hrvatske (geoekspert FARNET-a za RH) sudjelovao je u on-line koordinacijskom sastanku i radionici u organizaciji FARNET-a, na inicijativu

...

Justice illustration

Odlukama Ustavnog suda od 20. listopada 2020. završeni su dugogodišnji procesi ocjene sukladnosti regulatornog okvira za provedbu LEADER/CLLD-a u RH u okviru IPARD-a 2007.-2013. i Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. sa

...
Arhiva vijesti

LEADER mrežu Hrvatske u 2020. godini čini 40 LAG-ova, 9 FLAG-ova te 10 uglednih nacionalnih znanstveno-stručnih institucija i organizacija za potporu integriranom lokalnom razvoju.

O NAMA

Svi detalji o LEADER mreži Hrvatske

LEADER program

...je inicijativa Europske unije za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutih na lokalnoj razini u svrhu revitalizacij ruralnih područja i stvaranja novih radnih mjesta Više...

LEADER pristup

...oslanja se na izradu i provedbu Lokalnih razvojnih strategija (LRS) koje omogućuju integralnu provedbu gospodarske i socijalne kohezije a provode ih Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi). Više...

LEADER mreža Hrvatske

...je nacionalna nevladina asocijacija (udruženje) LAG-ova i potpornih organizacija/institucija isključivo iz javnog i civilnog sektora. Više...
LEADER mreža Hrvatske u razdoblju 2016. - 2018. godine korisnica je institucionalne podrške udrugama Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u programskom području Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruge.