Komunikacija i savjetovanje članova putem hrvatske društvene mreže
logo header blue white 6a9f989eaebe7bddb9b220d3b05909f0

LEADER MREŽA HRVATSKE

je nacionalna nevladina asocijacija (udruženje) Lokalnih akcijskih grupa/skupina i potpornih organizacija/institucija isključivo iz javnog i civilnog sektora.

NAJNOVIJE

iz LEADER mreže Hrvatske

logo FI COMPASS

U razdoblju od 1.-2. prosinca 2020. LmH je sudjelovala u webinaru pod nazivom: ...

ENRD TL 26112020

26. studenog 2020. u organizaciji ENRD-a, LmH je sudjelovala u 5. u nizu tematskih laboratorija koji je bio posvećen istraživanju uloge i potencijala LEADER-a i lokalnih akcijskih grupa u razvoju strateških pristupa i inicijativa kojima mogu

...

farnet logo

Na inicijativu DG Mare, Jedinica za potporu FARNET-a uključujući i Geoeksperta za Hrvatsku - LmH, umjesto u Šibeniku, u domaćinstvu ...

Arhiva vijesti

LEADER mrežu Hrvatske u 2020. godini čini 40 LAG-ova, 9 FLAG-ova te 10 uglednih nacionalnih znanstveno-stručnih institucija i organizacija za potporu integriranom lokalnom razvoju.

O NAMA

Svi detalji o LEADER mreži Hrvatske

LEADER program

...je inicijativa Europske unije za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutih na lokalnoj razini u svrhu revitalizacij ruralnih područja i stvaranja novih radnih mjesta Više...

LEADER pristup

...oslanja se na izradu i provedbu Lokalnih razvojnih strategija (LRS) koje omogućuju integralnu provedbu gospodarske i socijalne kohezije a provode ih Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi). Više...

LEADER mreža Hrvatske

...je nacionalna nevladina asocijacija (udruženje) LAG-ova i potpornih organizacija/institucija isključivo iz javnog i civilnog sektora. Više...
LEADER mreža Hrvatske u razdoblju 2016. - 2018. godine korisnica je institucionalne podrške udrugama Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u programskom području Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruge.