Komunikacija i savjetovanje članova putem hrvatske društvene mreže
logo header blue white 6a9f989eaebe7bddb9b220d3b05909f0

LEADER MREŽA HRVATSKE

je nacionalna nevladina asocijacija (udruženje) LAG-ova i potpornih organizacija/institucija isključivo iz javnog i civilnog sektora.

NAJNOVIJE

iz LEADER mreže Hrvatske

Bruxelles: LMH na sastanku ELARD-a i LEADER pododbora ENRD-a

Članovi ELARD-a, 30.siječnja 2019., u Bruxelles-u, održali su stastanak s predstavnicima Mreža LAG-ova iz 16 zemalja članica. LEADER mrežu Hrvatske, Opširnije...

LMH izradila prvi Katalog odobrenih LAG-ova Republike Hrvatske

Krajem 2018. godine, LEADER mreža Hrvatske, u suradnji s LAG-ovima Republike Hrvatske, izradila je prvi Katalog LAG-ova odobrenih za provedbu Opširnije...

Suradnja LMH s Europskim evaluacijskim deskom za potporu ruralnom razvoju u 2018. godini

Tijekom 2018-te LmH je nastavila aktivnu suradnju s European Evaluation Helpdesk for Rural Development te sudjelovala na ukupno 3 konzultacijske Opširnije...

Bruxelles: LMH sudjelovala na godišnjoj Skupštini ELARD-a

Predstavnice LMH, Anđela Cvjetković iz LAG-a Terra liburna i Marija Kuljarić iz LAG-a Mareta, 10. prosinca 2018. sudjelovale su u Opširnije...

LMH - Sekcija za implementaciju LEADER/CLLD-a u okviru OPPR započela intenzivne edukacije Lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu

Četvrta radionica LEADER mreže Hrvatske u 2018. godini održana je u Matuljima, u suradnji s FLAG-om Vela vrata i LAG-om Opširnije...
  • 1
  • 2
  • 3

LEADER mreža Hrvatske u 2019. godinu ulazi s članstvom od 35 LAG-ova, 2 FLAG-a te 10 uglednih nacionalnih znanstvenih institucija i organizacija za ruralni razvoj.

O NAMA

Svi detalji o LEADER mreži Hrvatske

LEADER program

...je inicijativa Europske unije za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutih na lokalnoj razini u svrhu revitalizacij ruralnih područja i stvaranja novih radnih mjesta Više...

LEADER pristup

...oslanja se na izradu i provedbu Lokalnih razvojnih strategija (LRS) koje omogućuju integralnu provedbu gospodarske i socijalne kohezije a provode ih Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi). Više...

LEADER mreža Hrvatske

...je nacionalna nevladina asocijacija (udruženje) LAG-ova i potpornih organizacija/institucija isključivo iz javnog i civilnog sektora. Više...

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE RH

LEADER mreža Hrvatske u 2019. godinu ulazi s članstvom od 37 lokalnih akcijskih grupa od kojih je 35 LAG-ova i 2 FLAG-a LAG-a te 10 uglednih nacionalnih znanstvenih institucija i organizacija za ruralni razvoj. 36 lokalnih acijskih grupa odobreno je za provedbu LEADER/CLLD-a u okviru Programa ruralnog razvoja te Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo za Republiku Hrvatsku za razdoblje 2014.-2020. (53% svih odobrenih lokalnih akcijskih grupa u Republici Hrvatskoj).

Pregled karte
LEADER mreža Hrvatske korisnica je institucionalne podrške udrugama Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u programskom području Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruge.